Werkplekpaspoort


Het werkplekpaspoort is ontwikkelt met steun van het ministerie van economische zaken en TNO.

Het werkplekpaspoort bestaat uit 2 basisdelen.
deel 1 Informeren
deel 2 Inventariseren
Het informatie deel geeft informatie en tips om de werkplek te optimaliseren en gezond(er) te kunnen werken zonder dat het geld kost.
Het inventarisatie deel geeft inzicht in de individuele risico's van uw medewerkers.

Terugverdienen van investeringen door verzuimrisico's op individuele basis te inventariseren.

Gebruik van het werkplekpaspoort vergt een investering welke zich reeds binnen enkele weken terugverdient. Structureel gemiddelde besparing van 1000 euro per jaar is goed mogelijk.

Meer informatie mail. werkplekpaspoort@reacon.nl
Blue Rose Link