Spiny Certified


Certified
Binnenkort biedt Spiny de mogelijkheid eenvoudig vast te leggen wat Uw acties zijn in de aanpak van ziekte verzuim. Spiny inventariseert en evalueert risico’s en legt deze vast in een individueel werkplekpaspoort.

Doel van Spiny is het ziekteverzuim terug te dringen met 40%. We spreken dan over gemiddeld 1200 euro per FTE per jaar.

Spiny is van U. U kunt informatie opvragen en delen. Links en te downloaden stukken helpen u gezonde (stoel) keuzes te maken. Spiny is soms prikkelend, soms lief maar altijd objectief.
Blue Rose Link